320x480

ביקורת וניהול סיכונים בתהליכים עסקיים ובטכנולוגיות מידע.
ביקורת וניהול סיכונים בתהליכים עסקיים ביקורת וניהול סיכונים בתהליכים עסקיים מובייל
ביקורת וניהול סיכונים בתהליכים עסקיים ובטכנולוגיות מידע.
ביקורת וניהול סיכונים בתהליכים עסקיים ביקורת וניהול סיכונים בתהליכים עסקיים מובייל
ייעוץ וליווי אסטרטגי במערכות מידע.
יעוץ וליווי אסטרטגי במערכות מידע יעוץ וליווי אסטרטגי במערכות מידע מובייל
ייעוץ בבחירת מערכות מידע, וליווי בהטמעתן.
ייעוץ בבחירת מערכות מידע ייעוץ בבחירת מערכות מידע מובייל

האם מערכות המידע בארגון שלכם משרתות את צרכי הפעילות העסקית?

תפקיד מערכות המידע בארגון הוא לסייע לפעילות העסקית להפוך נתונים להחלטות!

תקשורת לא אפקטיבית בין המחלקות השונות - כאשר זו מדברת "עסקית" והאחרת מדברת "טכנולוגית" - פוגעת בהשגת יעדי החברה.

בעולם תחרותי מידע אמין ורלוונטי נותן לחברה ערך מוסף, ומהווה נכס אשר מגדיל רווחים.

שפת האם ב-SmartData היא עסקית, הבית שלנו הוא טכנולוגיות מערכות המידע, ואנחנו נמצאים כאן כדי לעזור לכם לדבר באותה שפה.

עם התקדמות התהליך תמצאו כי יחידת מערכות המידע הופכת לחלק אינטגראלי וחזק יותר בתוך הארגון, כאשר היא מספקת את צרכי היחידה העסקית טוב בהרבה, ובהתאם לרגולציה החלה על הארגון.

אנחנו מציעים ללקוחותינו:

יותר מידע, יותר יעילות, יותר חסכון, בשורה התחתונה: יותר רווחים!

צרו קשר
MeshugeneBrand.com 2017- ©